డాక్టర్ అనురాగ్ చతుర్వేది
రిటైర్డ్ అసోసియేట్ డీన్ & డీన్ ఇంచార్జి
ఆహారము మరియు పోషణ విభాగము
anuragchaturvedi1955@gmail.com
9989625202
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • సమాజము – పోషణ; జీవన శైలి రుగ్మతల యాజమాన్యం