డాక్టర్ కె. అపర్ణ
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్
ఆహారము మరియు పోషణ విభాగము
aparnakuna@gmail.com
9849019823
పి.జి. & ఆర్.సి., రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాదు.

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • ఆహారంలో ఔషధాలు