డాక్టర్ కె. ఉమా మహేశ్వరి
ప్రొఫెసర్ & హెడ్
ఆహారము మరియు పోషణ విభాగము
kumamaheswari2019@gmail.com
9949500753
పి.జి. & ఆర్.సి., రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


  • ఆహార భధ్రత పరిరక్షణ