డా. టి. నీరజ
ప్రొఫెసర్
వనరుల నిర్వహణ- వినియోగదారుల శాస్త్రం
Neeraja222@yahoo.com
9000517050
గృహవిజ్ఞాన కళాశాల, హైదరాబాదు

నైపుణ్యతాంశాలు:


వినియోగదారుల విధ్య
సమాచార హక్కుల చట్టం-వివరాలు
ఇంధన వనరుల యాజమాన్యం
ఒత్తిడి, అలసట- యాజమాన్యం